Ölçme ve Değerlendirme


Ölçme ve Değerlendirme Bölümü, Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Van  Fen ve Anadolu Lisesi’nin eğitime bakış açısı ve ilkeleri doğrultusunda, eğitim – öğretim programlarını planlama, geliştirme ve eğitim sürecinin çeşitli aşamalarında alınacak kararlara temel olacak verileri toplama ve değerlendirme amacıyla çalışmalarını yürütür.

Öğrenme sürecinin farklı aşamalarında (öncesinde, sırasında ve sonrasında) öğrencilerin ne bildiklerini, ne anladıklarını, neler yapabileceklerini belirleyerek farklılaştırılmış eğitim felsefesiyle öğretmen ve öğrencinin yeni hedefler belirlemesine yardımcı olur. Yapılan değerlendirmelerle elde edilen sonuçlar ve hazırlanan raporlar, öğrenci, öğretmen ve veliye geri bildirim sağlar. Öğretmenler ve okul idaresinin katılımı ile öğretim programlarının düzenli olarak değerlendirilmesi, programların zaman içinde iyileştirilmesine katkıda bulunur.