Program Geliştirme


Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Van Fen ve Anadolu Lisesi Program Geliştirme Birimi, değişmekte ve gelişmekte olan eğitim bilimi içinde yer alan ilkeler ışığında; yeni öğretim yaklaşımlarının, yöntem ve tekniklerinin eğitim programlarına uygulanarak öğretim etkinliğinin geliştirilmesini, öğrenci başarısının artırılmasını ve yeni öğretim materyallerinin geliştirilip kullanılmasını amaçlamaktadır.