Veli Akademisi


Eğitim ailede başlar, okulda devam eder. Başarının yolu, nitelikli eğitim sistemi, tecrübeli öğretmenler ve ailelerin verdiği destekten, iş birliğinden geçer. Bilinçli anne babalar, mutlu çocuk ve dolayısıyla da güvenli toplumun oluşmasında başat rol oynarlar. Okul-veli birlikteliğini güçlendirmek, eğitim süreçleriyle ilgili bilgilendirmek, sorumluluğunun bilincinde bireylerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla velilerimizle tüm eğitim dönemlerini kapsayan bir eğitim programı çerçevesinde bir araya geliyor ve güzel yarınlarımızı kuruyoruz. Bizi büyük aile yapan, velilerimizle geliştirdiğimiz güçlü bağımızdır. Bu bağ, Veli Akademisiyle devamlı güncellenmekte ve ebeveynlerimizin kendi yaşam becerilerine olumlu katkı yapmayı hedeflemektedir.